Beijing, China

Shopping

China World Trade Centre

This is another of Beijing's famous shopping malls. A range of international brands have set up shop here including Louis Vuitton. The food court is also very good and there is a Starbucks located here too.

Address: Jianguo Men Wai Dajie 1

Tel: 010-6505-2288

More Shopping
Five Colors Earth
Guang Han Tang
Haoyuan Market
Landao Dasha
Lufthansa Youyi Shopping Centre
Malian Dao
Oriental Plaza
Panjiayuan Jiuhuo Shichang
Red Gate Gallery
Ri Tan Shangwu Lou
Ruifuxiang Choubu Dian
Shengtang Xuan
Silk Street
The Pearl Market
Yaxiu Fuzhuang Shichang