Xiaotaoyuan Mosque

Xiaotaoyuan Mosque

Address: 52 Xiaotaoyuan Jie
Tel: 021-6377-5442

More Mosques-Masjids in Shanghai
Mosque
Pudong Mosque (West Gate)
浦东清真寺月饼
Jiangwan Mosque
江湾清真寺停车库
Songjiang Mosque