Yangzha Mosque

Address: Yangzha village, Guanzhuan, Chaoyang

Tel: 010-8570-9267

More Mosques-Masjids in Beijing
南苑清真寺
Mosque
Mosque
Mosque
Mosque
Beijing Niujie Mosque