Shakizou Mosque

Address: 7 Shazikou Dongli, Chongwen

Tel: 010-6721-5493

More Mosques-Masjids in Beijing
南苑清真寺
Mosque
Mosque
Mosque
Mosque
Beijing Niujie Mosque