Nandouya Mosque

Address: Nandouya Hutong 15, Dongcheng

Tel: 010-8406-8225

More Mosques-Masjids in Beijing
南苑清真寺
Mosque
Mosque
Mosque
Mosque
Beijing Niujie Mosque