Balizhuang Mosque

Address: 158 Balizhuang, Chaoyang

Tel: 010-8581-0118

More Mosques-Masjids in Beijing
南苑清真寺
Mosque
Mosque
Mosque
Mosque
Beijing Niujie Mosque